• English
  • Lithuanian

you are here: Pradžia Bakalauro verslo vadybos studijos

Dienos aforizmas

Mokslas turi būti tauriausias tėvynės įsikūnijimas, nes iš visų tautų pirmaus visuomet ta, kuri aplenks kitas mokslu ir protine veikla.
L.Pasteras

Vardadieniai


Šiandien:
Girvinas, Vilhelmina, Vilė, Vytė
Rytoj:
Andhus, Fausta, Tautgirdė, Vainora

Nuorodos


Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Universitetinės Verslo vadybos studijos PDF Spausdinti El. paštas

Verslo ir vadybos akademijos verslo vadybos studijų programa parengta taip, kad kiekvienas studentas, baigdamas studijas, galėtų prisitaikyti prie darbo ir verslo rinkos pokyčių. Paskutiniame kurse studentai gali rinktis finansų valdymo, rinkodaros valdymo, projektų valdymo ir vadybos informacinių sistemų atšakas. VVA universitetinių verslo vadybos studijų programos absolventui suteikiamas universitetinis išsilavinimas bei verslo bakalauro laipsnis.

 Studijų programos tikslas

VVA universitetinių verslo vadybos studijų programos tikslas – rengti  verslo bakalaurus, gebančius prisitaikyti prie verslo aplinkos bei technologinių pokyčių ir šiuolaikinių darbo rinkos reikalavimų. Absolventų galutinis tikslas – savarankiškas verslas, verslo partnerystė ir investavimas, tolesnės (magistrantūros, doktorantūros) studijos. Akademija ugdo kūrybingą, socialiai išsilavinusią, atsakingą asmenybę, gebančią racionaliai vertinti riziką, savo gebėjimus, išnaudoti rinkos teikiamas galimybes ir kurti savo ateitį kintančiame pasaulyje.

Programos sandara

Pirmame kurse studijuojami bendrojo universitetinio lavinimo dalykai, vėliau – socialinių mokslų srities vadybos ir verslo krypties pagrindų dalykai. Paskutiniame kurse pasirenkamos atšakos. Taip geriau prisitaikoma prie darbo rinkos pokyčių.

Studijų programos duomenys

Studijų programa
Verslo vadyba
Valstybinis kodas
Senasis – 61203S124
Naujasis – 612N10001
Tarptautinis kodas
ISCED – 51134
Studijų rūšis
Universitetinės pirmos pakopos
Studijų forma ir trukmė metais
Nuolatinė 4 m., Ištęstinė – 5–6 m.
Apimtis kreditais
160
Specializacijos
Finansų valdymas, rinkodaros valdymas, projektų valdymas, vadybos informacinės sistemos
Suteikiamas išsilavinimas
Aukštasis universitetinis išsilavinimas bei  verslo bakalauro laipsnis

 

 
Studijuojami dalykai
 
Antikrizinis valdymas; auditas; apskaita; bendravimo psichologija; civilinė teisė; ekonometrija; estetika; filosofija;  įmonių finansų valdymas; įmonės ekonomika; informacinės technologijos; kalbinė komunikacija; makroekonomika; rinkodara; rinkodaros tyrimai; matematika; mikroekonomika; pardavimų valdymas; personalo vadyba; sociologija; statistika; strateginis valdymas; teisės pagrindai; užsienio kalba; vadyba; vadybos informacinės sistemos; vadybos praktika; verslo etika; verslo logistika; verslo mokesčiai; verslo operacijų valdymas; verslo organizavimas;  verslo sprendimai ir analizė; visuotinės kokybės valdymas.
 
Rinkodaros (angl. marketing) valdymo atšakos dalykai
Rinkodaros komunikacija; prekybos rinkodara; strateginė rinkodara; tarptautinė rinkodara; vartotojų elgsena; santykių rinkodara ir kt.
 
Finansų valdymo atšakos dalykai
Finansų planavimas; sąnaudų apskaita ir analizė; finansai ir kreditas; tarptautinės finansų rinkos; valdymo apskaita; vertybinių popierių rinkos.
 
Projektų valdymo atšakos dalykai
ES struktūrinė parama; inovacijų vadyba; organizacinis projektavimas; projekto finansavimo šaltiniai; projekto planavimas; projekto rengimas.
 
Vadybos informacinių sistemų atšakos dalykai
Vadybos IS inžinerija I; vadybos IS inžinerija II; elektroninis verslas; duomenų bazės; verslo duomenų analizė; IS projektų valdymas.
 
Papildomi dalykai
Antroji užsienio kalba; dalykinė korespondencija; derybos; draudimas; elektroninė bankininkystė; ekonominės minties istorija; ES bendroji rinka; įmonės veiklos optimizavimo modeliai; konkurencingumo analizė; logika; mokesčių teisė; retorika; organizacijų elgsena; socialinė psichologija; tarptautinė ekonomika; vadybos teorijos; žinių sistemos; ryšiai su visuomene; telekomunikacinės technologijos; vadovavimo psichologija, žinių vadyba ir kt.