• English
  • Lithuanian

you are here: Pradžia Bakalauro Rinkodaros ir reklamavimo studijos

Dienos aforizmas

Mokslas turi būti tauriausias tėvynės įsikūnijimas, nes iš visų tautų pirmaus visuomet ta, kuri aplenks kitas mokslu ir protine veikla.
L.Pasteras

Vardadieniai


Šiandien:
Girvinas, Vilhelmina, Vilė, Vytė
Rytoj:
Andhus, Fausta, Tautgirdė, Vainora

Nuorodos


Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Universitetinės Rinkodaros ir reklamavimo studijos PDF Spausdinti El. paštas

RINKODARA IR REKLAMAVIMAS

Programa skirta vadybinių ir kūrybinių gabumų turinčiam, bei naujosiomis medijomis besidominčiam jaunuoliui, siejančiam savo ateitį su rinkodaros ar komunikacijos sritimis. Praktika rodo, kad šio sritys neišvengiamai persipina, o jose dirbantys asmenys, norėdami neatsilikti nuo stipriai kintančios aplinkos, privalo turėti supratimą, išmanymą ir įgūdžių abiejose srityse. Ši programa integruoja rinkodaros ir komunikacijos mokslų sritis, remiasi vadybos teorija ir praktika, todėl ją baigę absolventai turės reikiamas žinias ir įgūdžius konkuruoti darbo rinkoje.

Lietuvos organizacijų, užsiimančių darbuotojų paieška ir atranka apklausos rodo, kad pastebimas šios srities profesionalų trūkumas. Todėl iškilus poreikiui reikiamas žinias ar įgūdžius turintys darbuotojai yra perviliojami dirbti į kitas organizacijas arba įdarbinami dar universitetuose studijuojantys jaunuoliai. Remiantis Džordžtauno universiteto edukacijos ir darbo centro mokslininkų komandos perspektyviausių ateities profesijų sąrašu ateityje rinkodaros ir komunikacijos specialistų poreikis augs 24 procentais. Tikėtina, kad  šios tendencijos bus pastebimos ir Lietuvos darbo rinkoje.

Rinkodaros ir reklamavimo studijų programa lavina studentų gebėjimus formuoti strategiją, kelti tikslus, plėtoti kūrybines idėjas ir jas įgyvendinti. Čia studentai įgis rinkodaros, vartotojų pažinimo, psichologijos, tyrimų ir analizės metodų bei kitų žinių, kurios padės nuspėti žmonių poreikius ir net formuoti jų skonį.

Programos duomenys

Studijų programos pavadinimas

Rinkodara ir reklamavimas

Studijų sritis

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Rinkodara

Valstybinis kodas

612N50003

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų pakopa

Pirmoji

Studijų forma ir trukmė (metais)

Nuolatinė – 3,5 metų, ištęstinė – 5 metai

Studijų programos apimtis (kreditais)

210 kreditų

Minimalus stojančiojo išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) kvalifikacija

Rinkodaros bakalauras

Studijų programos vykdymo kalba

Lietuvių

 Programos tikslai:
1. Kurti ir įgyvendini rinkodaros ir komunikacijos strategiją;
2. Pažinti savo vartotojus ir parinkti rinkodaros bei komunikacijos būdus, leidžiančius koreguoti vartotojų elgseną;
3. Kūrybiškai formuoti informacinį pranešimą ir parinkti jo pateikimo kanalus, atsižvelgiant į komunikacijos ypatumus skirtingose erdvėse.

 

Baigę Rinkodaros ir reklamavimo programą absolventai galės:
Siekiant įvertinti situacijos visapusiškumą taikyti skirtingus informacijos rinkimo ir analizės būdus;
Tikslingai pasitelkti materialinius ir nematerialinius išteklius siekiant rinkodaros ir komunikacijos tikslų;
Sudaryti alternatyvų iškeltų tikslų įgyvendinimo planą;
Kontroliuoti ir operatyviai reaguoti į iškeltų tikslų įgyvendinimo sunkumus ar problemas;
Efektyviai komunikuoti su skirtingomis interesų grupėmis skirtingais strategijos įgyvendinimo etapais;
Pažinti individualaus vartotojo ypatumus ir aplinkos veiksnius, darančius įtaką jo sprendimams;
Parinkti tiesiogines ir netiesiogines vartotojui skirtas poveikio priemones, kurios užtikrintų, kad būtų pasiekti rinkodaros ir komunikacijos tikslai;
Sudaryti sąlygas vartotojų lojalumui formuotis;
Generuoti idėjas ir priimti sprendimus rinkodaros ir komunikacijos tikslams pasiekti;
Kurti informacinį pranešimą naudojant įvairias technologijas;
Pritaikyti informacinį pranešimą skirtingoms auditorijoms ir komunikacijos kanalams.

Programos sandara

Programa sudaryta iš bendrųjų universitetinio lavinimo, studijų krypties dalykų, pasirenkamųjų dalykų, praktikos bei baigiamojo darbo. Programos nuolatinių ir ištęstinių studijų formų sandara (planas) pateikiama 2 ir 3 lentelėse. Bendrieji universitetinio lavinimo dalykai sudaro 30 kreditų, studijų krypties ir pasirenkamieji dalykai, praktika ir baigiamasis darbas – 180 kreditų. Pasirenkamieji dalykai priklauso studijų krypties dalykų blokui. Atsiradus rinkos pokyčių ar naujovių, pasirenkamųjų dalykų sąrašas gali būti papildytas.

Bendrojo universitetinio lavinimo dalykai:
Vizualinė komunikacija
Mikroekonomika
Kalbinė komunikacija
Makroekonomika
Užsienio kalba

Studijų krypties dalykai:
Socialinė psichologija
Informacinių technologijų taikymas
Kiekybiniai metodai ekonomikoje ir vadyboje
Vadyba
Komunikacijos teorijos pagrindai
Rinkodara
Žurnalistikos pagrindai
Sociologija
Intelektualinės nuosavybės teisė
Įvaizdis ir etika
Ryšiai su visuomene
Vartotojų elgsena
Statistika ir tyrimų metodologija
Kūrybiškumas ir kritinis mąstymas
Strateginė rinkodara
Reklamos psichologija
Medijų kūrimas
Kokybiniai tyrimai
Tarptautinė rinkodara ir komunikacija
Konfliktų ir krizių valdymas
Komunikacijos projektų vadyba
Elektroninė rinkodara
Praktika
Baigiamasis darbas

Pasirenkamieji dalykai:
Politinė komunikacija
Verslininkystės įvadas
Logistika
Pardavimo valdymas
Strateginis valdymas
Santykių su klientais valdymas

Baigę Rinkodaros ir reklamavimo programą absolventai galės:

  • dirbti organizacijos rinkodaros, pardavimų, komunikacijos, tyrimų, reklamos, klientų aptarnavimo padaliniuose;
  • koordinuoti organizacijos vykdomų projektų įgyvendinimą;
  • kurti konkurencingus produktus ir paslaugas, suteikti jiems pridėtinę vertę;
  • vykdyti konsultacinę veiklą;
  • tęsti studijas magistrantūroje.