• English
  • Lithuanian

you are here: Pradžia Bakalauro Organizacijos valdymo ir psichologijos organizacijoje studijos

Dienos aforizmas

Mokslas turi būti tauriausias tėvynės įsikūnijimas, nes iš visų tautų pirmaus visuomet ta, kuri aplenks kitas mokslu ir protine veikla.
L.Pasteras

Vardadieniai


Šiandien:
Girvinas, Vilhelmina, Vilė, Vytė
Rytoj:
Andhus, Fausta, Tautgirdė, Vainora

Nuorodos


Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Universitetinės Organizacijos valdymo ir psichologijos organizacijoje studijos PDF Spausdinti El. paštas

Vadybos ir administravimo specialistai reikalingi įvairaus tipo organizacijoms – verslo įmonėms, ne pelno siekiančioms ar valstybinėms įstaigoms. Jų turimos universalios žinios apie organizacijos veiklą, žmogiškųjų išteklių išmanymas ar inovatyvių veikimo principų lankstus taikymas reaguojant į besikeičiančią aplinką yra svarbus skirtingiems organizacijos veikimo lygmenims, nes būtent vadybos ir administravimo specialistai vadovauja organizacijai, koordinuoja padalinio veiklą ar atskirus organizacijoje vykstančius procesus. Gebėjimas racionaliai ir efektyviai panaudoti savo išteklius tampa esmine sąlyga siekiant konkurencinio pranašumo. O stiprus psichologinis pasirengimas taptų šių absolventų išskirtine charakteristika.

Programos duomenys

Studijų programos pavadinimas

Organizacijos valdymas ir psichologija organizacijoje

Studijų sritis

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Vadyba

Valstybinis kodas

612N20011

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų pakopa

Pirmoji

Studijų forma ir trukmė (metais)

Nuolatinė – 3,5 metų, ištęstinė – 5 metai

Studijų programos apimtis (kreditais)

210 kreditų

Minimalus stojančiojo išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (ar) kvalifikacija

Vadybos bakalauras

Studijų programos vykdymo kalba

Lietuvių

 Programos tikslai:
1. Planuoti, organizuoti ir kontroliuoti optimalų žmogiškųjų ir organizacijos išteklių naudojimą siekiant organizacijos tikslų;
2. Pasitelkus psichologines žinias įvertinti žmogiškųjų išteklių potencialą ir įgalinti darbuotojus panaudoti turimas kompetencijas;
3. Novatoriškai ir kūrybiškai reaguoti į veiklos iššūkius ir sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis;
4. Vadovautis ir savo organizacijoje diegti socialiai atsakingą bei etišką požiūrį į darbą, santykius su kolegomis, partneriais, klientais ir aplinka.

Baigę Organizacijos valdymo ir psichologijos organizacijoje programą absolventai galės:
Sukurti ergonomiškai ir psichohigieniškai tinkamas darbo sąlygas sau ir savo pavaldiniams;
Taikyti šiuolaikines informacines technologijas priimant ir realizuojant sprendimus;
Remiantis turimais duomenimis prognozuoti skirtingų sprendimų galimybes ir rizikas;
Tikslingai taikyti vadybos metodikas ir priemones siekiant organizacijos tikslų;
Pasirinkti vadovavimo kitiems būdus, kurie leistų išnaudoti savo stipriąsias ir kompensuotų silpnąsias puses;
Efektyviai komunikuoti su skirtingos patirties, kultūros žmonėmis;
Identifikuoti darbuotojų psichosocialinių veiksnių ir darbo rezultatų sąsajas ir jas praktiškai taikyti;
Surasti, atrinkti ir išlaikyti reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją turinčius darbuotojus;
Atpažinti reiškinių ir probleminių situacijų priežastis bei pasekmes ir ieškoti kūrybinių bei inovatyvių sprendimų;
Kurti ir plėtoti organizacijos viziją ir parinkti tinkamas priemones jai įgyvendinti;
Praktiškai taikyti ekonomikos ir vadybos žinias plėtojant organizacijos veiklą;
Priimti socialiai atsakingus ir etiškus sprendimus;
Priimti žmogiškai ir teisiškai teisingus sprendimus.

Programos sandara
Programa sudaryta iš bendrųjų universitetinio lavinimo, studijų krypties dalykų, pasirenkamųjų dalykų, praktikos bei baigiamojo darbo. Programos nuolatinių ir ištęstinių studijų formų sandara yra tokia pati. Bendrieji universitetinio lavinimo dalykai sudaro 30 kreditų, studijų krypties ir pasirenkamieji dalykai, praktika ir baigiamasis darbas – 180 kreditų. Pasirenkamieji dalykai priklauso studijų krypties dalykų blokui. Atsiradus rinkos pokyčių ar naujovių, pasirenkamųjų dalykų sąrašas gali būti papildytas.

Bendrojo universitetinio lavinimo dalykai:
Logika;
Mikroekonomika
Kalbinė komunikacija
Makroekonomika
Užsienio kalba

Studijų krypties dalykai:
Socialinė psichologija
Informacinių technologijų taikymas
Asmens psichologija ir lyderystė
Darbo teisė ir sauga
Kiekybiniai metodai ekonomikoje ir vadyboje
Vadyba
Apskaita
Įvaizdis ir verslo etika
Statistika
Komercinė ir civilinė teisė
Žmogiškųjų išteklių valdymas
Rinkodara
Finansinė analizė
Darbo psichologija
Socialiniai tyrimai
Santykių su klientais valdymas
Vadybos informacinės sistemos
Inovacijų ir pokyčių valdymas
Vadovavimo psichologija
Organizacijų socialinė atsakomybė
Organizacijų kūrimas
Praktika
Baigiamasis darbas

Pasirenkamieji dalykai:
Kokybės vadyba
Logistika
Projektų valdymas
Strateginis valdymas
Tarpkultūrinė komunikacija ir derybos
Tarptautinė rinkdoara
Žinių valdymas

Baigę ORGANIZACIJOS VALDYMO IR PSICHOLOGIJOS ORGANIZACIJOJE programą absolventai galės:

  • dirbti organizacijos vidutinės grandies vadovais, vykdomaisiais vadovais, vadovo asistentais, administratoriais, personalo specialistais;
  • dirbti organizacijos tyrimų, klientų aptarnavimo padaliniuose;
  • koordinuoti organizacijos vykdomų projektų įgyvendinimą;
  • kurti nuosavas pelno ir ne pelno siekiančias organizacijas;
  • vykdyti konsultacinę veiklą;
  • tęsti studijas magistrantūroje.